Johannes Vermeer

Een van de beroemdste meesters uit de kunstgeschiedenis is Johannes Vermeer (1632 - 1675) uit Delft. Hij is waarschijnlijk het meest bekend vanwege zijn schilderijen 'Het melkmeisje' en 'het Meisje met de parel'. Hij leefde in de zeventiende eeuw, ook wel aangeduid als Gouden Eeuw.

The Art of Vermeer must have been there on the morning of creation. Frederick Sommer

Een groot schilder met grote schulden

Vermeers vroege werken betreffen vooral historiestukken, een aantal portretopdrachten en enkele religieuze stukken. De kleursamenstelling van zijn vroege schilderijen is terug te voeren op dat van de Venetiaanse schilderkunst. Veel bekender is echter zijn latere werk, dat tot de genrekunst kan worden gerekend. De composities uit die periode worden gekenmerkt door een interieur, waarin één, twee of drie personen zich bezighouden met de alledaagse dingen uit zijn tijd. Het is onder meer de sfeervolle wijze waarop hij de lichtinval in deze interieurs heeft vastgelegd, waaraan Vermeer zijn beroemdheid ontleent. Men vermoedt dat hij daartoe de camera obscura, een voorloper van het latere fototoestel, heeft gebruikt. Met dit toestel zou hij nauwkeurig lichtnuances, lichtreflecties en verlopen binnen schaduwpartijen hebben weten vast te leggen.

Inklapbare content

Wat is de stijl van Johannes Vermeer?

Vermeer schilderde in wat later Barok is gaan heten. De Barok is een Europese stijlperiode die aan het begin van de 17e eeuw in Italië tot ontwikkeling kwam en tot in de eerste helft van de 18e eeuw voortduurde, en die zich kenmerkt door overdaad van vorm en heftigheid van gevoelsuitdrukking.

Waar is Johannes Vermeer?

Johannes Vermeer en zijn werk raakte al in de achttiende eeuw in vergetelheid. Vermeer is in 1632 in Delft geboren en daar later ook begraven (1675). Hij was tijdens zijn leven niet rijk. In plaat daavan had hij grote schulden.

Wat is het beroemdste schilderij van Vermeer?

Het Melkmeisje van Johannes Vermeer is één van de beroemdste schilderijen ter wereld.

Werken van Vermeer