Collectie: Realisme

Het realisme was een stroming in beeldende kunst, waarin gestreefd werd naar het weergeven van de werkelijkheid van meestal alledaagse gebeurtenissen. De stroming was vooral sterk in Frankrijk rond het midden van de 19e eeuw en wordt gezien als reactie op de romantiek.