Henry Somm

Henry Somm (1844-1907), was een Franse kunstenaar in de bloeiende artistieke gemeenschap van Montmartre, Parijs. Hij was een academisch geschoolde schilder met oog voor kleuren, maar blonk uit in grafische tekeningen en veel van zijn werk werd gereproduceerd in tijdschriften en tijdschriften.

In de jaren 1860 ging Henry Somm naar Parijs waar hij het grafisch vak leerde. Hij begon pas later met schilderen. onbekend

Inspiratie

Hij werd geïnspireerd door Japanse houtsneden, het gebruik van perspectief, compositie en het onderwerp. Samen met Edgar Degas deed Somm mee aan een impressionistische tentoonstelling. Zijn latere werken worden echter meer gekenmerkt in het kader van de overgang van impressionisme naar het symbolisme.

Topstukken van Henry Somm