Adriaen Coorte

Over het leven van stillevenschilder Adriaen Coorte (ca. 1665–1707/10) is vrijwel niets bekend. Hij was werkzaam in Middelburg en dat weten we omdat zijn naam daar in 1695/96 voorkomt in de boeken van het Sint-Lucasgilde.

Coorte schilderde bij voorkeur eenvoudige stillevens op klein formaat met bijvoorbeeld asperges, kruisbessen of schelpen. onbekend

Eenvoudige stillevens

Coorte schilderde bij voorkeur eenvoudige stillevens op klein formaat met bijvoorbeeld asperges, kruisbessen of schelpen. Hoewel hij ook uitgebreidere composities maakte, lag zijn kracht in het weergeven van enkele fel verlichte voorwerpen tegen een donkere achtergrond. Coorte werkte zijn onderwerpen uit tot in detail en wist in zijn composities geraffineerd gebruik te maken van licht. Veel van Coortes stillevens zijn geschilderd op papier dat op een houten paneeltje is geplakt. Deze ondergrond was tamelijk ongebruikelijk in de 17de eeuw.

Erkenning

Tot het midden van de twintigste eeuw bleef de kunstenaar vrijwel onbekend. Coorte was blijkbaar niet goed bekend bij zijn tijdgenoten buiten het stadje Middelburg en hij was tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw bijna volledig vergeten.

Tegenwoordig

Momenteel bevinden de werken van Corte zich in de grootste musea van Europa en Amerika. Een van zijn stillevens getiteld 'Een bakje aardbeien op een stenen plint' (1697) bevindt zich in de Hermitage. Dichter bij huis, namelijk in het RIJKSmuseum, vind je 'Stilleven met asperges' eveneens uit 1697. Mocht je in Den Haag zijn en een werk van Coorte willen bewonderen, dan kun je in het Mauritshuis terecht voor 'Stilleven met bosaardbeien'.

Inklapbare content

Hoeveel schilderijen zijn er van Adriaen Coorte?

Coorte's oeuvre is net als zijn levensgeschiedenis relatief relatief beperkt. Er zijn slechts iets meer dan 60 gesigneerde schilderijen van hem bekend. Alle schilderijen zijn stillevens, de meeste tonen fruit, groenten en schelpen.

Waar hangt het werk van Adriaen Coorte tegenwoordig en wat kost het?

Zijn schilderijen behoren tot de canon van de zeventiende-eeuwse schilderkunst. De grote musea laten graag werk van hem zien, het publiek is lyrisch. Coorte isoleerde de objecten in zijn schilderijen op een unieke wijze. In het Rijksmuseum hangt een Coorte (de asperges) nabij de Nachtwacht. Louvre, Zeeuws Museum, Mauritshuis en Boijmans Van Beuningen bezitten ook schilderijen van hem. In december 2014 bracht een werk 3,5 miljoen pond op.

Hoe ging Adriaen Coorte eigenlijk te werk?

Veel van Coorte's werken zijn eerst op papier gemaakt en later op hout of doek overgebracht. Deze manier van werken die nu heel logisch lijkt was zeldzaam in de tijd van Coorte.

Om stil van te worden